-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۶, یکشنبه

در ورای این رگه خبری نیوزویک یک خبر دیگر پنهان است

نیوزویک می‌نویسد، شماری از مقامات وزارت دفاع امریکا ازین نگران اند که هرگاه مسئولیت ضربه زنی به تروریست ها به وسیله طیاره های بی سرنشین به سی آی ای واگذار شود شاید سربازان امریکایی در افغانستان را با خطر مواجه سازد.
اشاره: نابودی دسته جات تروریست به نفع امریکاست یا حفظ آن ها؟ یک ناظر عادی امروز می تواند به این سوال برای خود پاسخی پیدا کند.