-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲, یکشنبه

کور امریکا زاد از افغانستان سخن می گوید!

یک فرد بی غم باش به نام وهاب رئوفی امریکایی افغان الاصل درروزنامه هافینگتون پست چنین فرموده است:

 اگر می‌توانست به رئیس جمهور محمد اشرف غنی این پیام را می‌داد که به مردم خود بگوید دیگر منتظر کمک نباشند.

وی ادامه داده است که افغان‌ها نمی‌توانند متکی بر کمک‌های خارجی باشند. خود مردم افغانستان باید برای آوردن صلح در کشور شان نقش فعال بازی کنند.
معلوم می شود که وهاب خان درین کره خاکی زنده گی ندارد و در هوا سیر می کند. او نمی داند که جنگ به وسیله کی ها به افغانستان آورده شده است. به وسیله کی ها مداومت دارد؛ کی ها هم اکنون با چندین کشور در زمین افغانستان می جنگند. جنگ افغانستان جنگ افغان ها نیست، جنگ برون مرزی امریکا با قدرت های منطقه است. تحت نام صلح افغانستان را گروگان نگه داشته اند. احتمال دارد همین وهاب نام روزی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور افغانستان ومنطقه برگزیده شود.