-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۵, چهارشنبه

گفتار نا متجانس دبیرکل ناتو درکابل

اشاره: دبیرکل ناتو ماتیس نگفتند که چانس خروج از افغانستان از بین رفته است و بحث برسر خروج از محاصره است.

نسبت به خروج از افغانستان هشدار می دهیم. افغانستان به پناه گاه امنی تبدیل خواهد شد. هرگز اجازه نخواهیم داد حملات یازدهم سپتامبر تکرار شود. خروج ما برای افغانستان فاجعه بار و ویران کننده خواهد بود. از تصمیم ترامپ برای فرستادن سربازان تازه سپاسگزاریم. نیروهای امنیتی افغان فشار های بیشتر بر دشمن وارد کرده اند. آماده استیم روند آموزش، بلند بردن نیروهای هوایی افغان را ادامه دهیم. حدود یک میلیارد دالر به نیروهای افغان کمک می کنیم. به تعهد خود همچنان پابند استیم و حکومت افغانستان باید متعهد باشد. حکومت افغانستان در مبارزه با فساد تلاش جدی کند. راه حل سیاسی برای افغانستان را ترجیح می دهیم. طالبان بدانند نمی توانند در میدان نبرد پیروز شوند. طالبان را برای مصالحه فرا می خوانم.