-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۳, دوشنبه

داعش افغانستان به عنوان سدی در برابر جاده ابریشم ساخته شده است

شروع اجلاس پیمان اقتصادی- امنیتی بریکس درچین

روز گذشته گزارش تصویری ورود پوتین به چین و استقبال رئیس جمهور چین از وی و بلافاصله آغاز مذاکرات دو جانبه را با این جمله و ارزیابی رئیس جمهور چین از روسیه خطاب به پوتین پخش کرد: "امیدوارم کشتی دو جانبه روابط ما در پهنه وسیع  جهانی با بادبان های کاملا برافراشته به پیش برود."
اجلاس پیمان "بریکس پیوندی اقتصادی و تجاری با جاده ابریشم خواهد داشت. جاده ای که امریکا از وحشت وصل شدن آن به اروپا و پاکستان و خلیج فارس در پی به قدرت رساندن داعش در افغانستان است و بخشی از ماجرای تحریم روسیه و تحمیل این تحریم به کشورهای اروپائی برای کارشکنی در همین ارتباط صورت گرفته است. ایران نیز در مسیر این جاده قرار دارد. حضور و اتصالی که در تاریخ ایران ثبت است. این نوع مسائل جهانی، هیجان های روزانه نیست و آینده نزدیک جهان را نشان میدهد و باید به آن توجه کرد.