-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۵, چهارشنبه

اشتباه شاه حسین مرتضوی

یادداشتی را که شاه حسین «مرتضوی» یک روز بعد از انتشار برنامه «فراخبر» نوشته، متاسفانه تنها پی آیندی منفی که دارد، تحت فشار گذاشتن مجری برنامه است. وی به نحوی خواستار دادخواهی شده و نگاشته است که «یک مجری برنامه هرگز نمی‌تواند در تمام موضوعات از محیط زیست گرفته تا مسایل سیاسی‌، امنیتی‌، اقتصادی، حکومتداری و... اشراف داشته باشد.» هرچند این نظر مرتضوی چندان صائب نیست، مگر عواقب نا صواب می تواند درقبال داشته باشد. تلویزیون طلوع خصوصن سعد محسنی ازین منظر نامردی های چندین مرتبه ای درکارنامه خود دارد. یک شاهد زنده، خودم هستم.