-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۴, جمعه

منبع اطلاع رسانی (The Denver Post) از اعزام شش هزار سرباز تازه دم امریکایی درماه آینده به افغانستان خبر داد. هدف ازین اقدام سرکوب خشونت ها توصیف شده است.