-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۴, جمعه

لیست 20 عضو خانواده مسلمیار در حکومت

لیست بیست تن از اعضای خانواده فضل هادی مسلميار كه در حكومت وظيفه اجرا مي كنند و در عایدات با رییس مجلس سنا شریک هستند:


١- فضل هادى مسلميار ريیس مجلس سنا

٢- محمد صديق دولتزى ولسوال، ولسوالى بهسود، برادر مسلميار 

٣- قارى سيدعمر مسلميار ريیس مرستون ننگرهار

٤- محمد يونس مسلميار قوماندان لوای نظم عامه نمبر ٧

٥- شمس الرحمن مسلميار عضو شوراى ولايتى 

٦- سيداكبر مسلميار معاون گمرك ولايت كابل

٧- غلام حيدر فقيرزى خسربره مسلميار ريیس رياست مهاجرين ننگرهار 

۸- قوماندان نور اکبر مسلميار 

٩- قوماندانان گمركات قندهار و اسلام قلعه هرات

١٠- غلام قادر فقيرزى مسوول ترازوی ولايت لغمان 

١١- جگرن شيرولى در رياست رجال برجسته 

١٢- محمد صادق مسلميار ريس، رياست زراعت ننگرهار، بچه كاكای مسلميار 

١٣- خسربره مسلمیار مدير املاك ولسوالى سرخرود

١٤- مدير حقوق ولايت ننگرهار از افراد خاص مسلميار 

١٥- آمر استخبارات حوزه اول شهر جلال آباد، از افراد خاص مسلميار 

١٦- مسوول عوايد دروزاه هاى شهرداری جلال آباد از افراد خاص مسلميار 

١٧- نجيب الله كأمه وال ريیس، رياست صحت عامه ننگرهار كه در امتحان ناكام مانده اما به زور مسلميار تا به حال ريیس است

١٨- ريیس اركان فعلى رياست امنيت ننگرهار كه سابق مدير شهرى امنيت بوده و به اساس بى كفايتى منفك شده بود از افراد خاص مسلميار 

١٩- عبدالهادي مسلميار فرزند و سميع الله مسلميار و عابدالله مسلميار برادرزاده ها بحيث أعضای پارلمان جوان، از يك فاميل ٣ تن

٢٠- سمونوال قدرت الله عرب زی خسربره برادر مسلمیار مدیر جنایی قوماندانی ننگراهار