-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۴, جمعه

امریکا سعی دارد پاکستان را از بدنامی نجات دهد

رحمت الله بیژن پور، آگاه مسایل سیاسی در برنامه «حاشیه خبر» گفت: پاکستان کشور فعالی است که دارای ثبات است و مانند افغانستان در یک بحران شکننده قرار ندارد. از جهتی اگر سخنی کمی به دور از دیپلماسی بگوییم اتفاقا آمریکایی ها به هیچ صورتی آنچه می گویند واقعیت ندارد که با پاکستان به آن نقطه ای رسیده اند که بدیلش را در هند جستجو کنند و افغانستان نیز بدیلچه ای باشد در منطقه به جای پاکستان. طبیعی بود که بعد از اینکه پاکستان در مساله تروریست پروری کمک کرده بود و منطقه بحرانی شده بود و مشکلات زیادی به وجود آمد، جبهه ضد تروریزم که یک جبهه استخباراتی است و واقعی نیست. یک مقدار پاکستان را بدنام کرد. رهبران تروریزم در آنجا بودند و مشاهدات دیگر صورت گرفت و جامعه جهانی هم پرسش هایی را مطرح کرد که پاکستان چه می کند.

وی افزود: آمریکا به مثابه یک دوست و شریک منفعتی اش در منطقه با پاکستان مبارزه می کرد و از دوره سقوط شوروی ها در منطقه و آمدن مجاهدین نقش مهمی برای غرب داشت. چه شده است که به یکبارگی پاکستان هراس افکنی تقویت می کند و از جانب آمریکا هم تحت نام مبارزه با تروریزم در منطقه است. این تناقض واقعا چیست؟ به نظر من آمریکایی ها و آن سرویس های بسیار مهم سیاسی و تحلیل گران و شوراهای مووسسات خارجی به این نتیجه رسیده اند که پاکستان را از بدنامی نجات دهند.