-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۵, شنبه

خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از یک مقام ارشد ناتو گزارش داد که این سازمان از افزایش فعالیت های تروریستی درافغانستان پس از خروج نیروهای جنگی درسال ۲۰۱۴ به تشویش است. 
 ناتو، پائولو آلي، رئيس مجمع پارلماني به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت: "ما نمی توانیم میزان آنچه را که در افغانستان اتفاق می افتد، تخمین کنیم زیرا پس از خروج نیروهای ما ... ما شاهید افزایش تروریسم درین کشور هستیم.
آلی گفت که طالبان پس از خروج نیروهای نظامی ناتو پس از سال ۲۰۱۴ عملیات جنگی خود به هدف کنترول بخش هایی از کشور را گسترش بخشیدند.