-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱, دوشنبه

نیویورک تایمز: گروپ های جدید سی آی ای روانه افغانستان اند


مایک پمپو: باید دست به تعرض بزنیم.
نیویورک تایمز به نقل از اظهارات دو مقام ارشد امریکایی گزارش داده است که قرار است سی آی آی در راستای اجرای استراتیژی جدید ترمپ، با اعزام یک گروه کوچک عملیاتی شامل افراد مجرب و پیمان کاران به افغانستان، فعالیت مخفی خود را به هدف کشتار و شکار نفرات طالبان درسراسر کشور افزایش بخشد. این تحولی در ماموریت سی آی ای به حساب می رود که عمدتا روی شکست دادن القاعده و کمک به اداره امنیت ملی افغانستان متمرکز است. 

سی آی ای علی الاصول طرفدار مبارزه قاطع برضد طالبان است و معتقد است که ضایع کردن پول و زمان بیشتر، زنده گی ماموران ضد تروریزم را بیشتر با خطر مواجه می کند.
مایک پمپو رئیس سی آی ای درماه جاری دردانشگاه تگزاس اظهار داشت: 

ما اگر دست به تعرض نزنیم قادر به انجام ماموریت خویش نخواهیم بود. این ماموریت بدون شک بی رحمانه است. شما روی یک کلمه فکر کنید و آن این که هر لحظه باید بر قلع و قمع دشمنان خویش بیاندیشیم.

 سی آی ای درین باره که در ماموریت جدید بیشتر با افراد رده پایین طالبان رویاروی قرار می گیرد چیزی نمی گوید اما بدین باور است که تشدید مبارزه با طالبان به حیث یک بخش کلیدی استراتیژی ترمپ برین مساله تاکید دارد که طالبان را به میز مذاکره بکشاند. افزایش نقش سی آی ای ازانظار عمومی مخفی خواهد بود. اکنون تکاوران اردوی افغانستان همراه با همکاران غربی بر بازپس گیری مناطق از دست رفته از چنگ طالبان و داعش تمرکز کرده اند.