-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۴, پنجشنبه

تاجیکستان می خواهد به جشن های «مهرگان» و «سده» مقام رسمی دهد

 
 
رادیو آسیای میانه، دوشنبه تاجیکستان:
 

 
حکومت تاجیکستان به پارلمان این کشور پیشنهاد کرده است، که جشن های نا اسلامی“مهرگان و“سده”- را به فهرست جشن های رسمی کشور وارد کند.
امام علی نصرالدین زاده، رئیس کمیته قانون‌‌گذاری و حقوق انسان مجلس نمایندگان یا پارلمان تاجیکستان به رادیوآسیای میانه گفت، بنا به پیشنهاد حکومت، “مهرگان”و“سده”همچون جشن های ملی قبول و از این خاطر، به قانون جمهوری تاجیکستان «در باره روزهای عید» تغییرات وارد کرده شود. وی افزود، «عید مهرگان”همچنین عید کسبی کارمندان ساحه کشاورزی یا کشاورزان خواهد بود:
“هم اکنون ، این تنها یک پیشنهاد است. هنوز پارلمان قبول نکرده است. پارلمان هم قبول کند، باز آن را در مجلس ملی بررسی می‌کنند و از همه مهم، شخص رییس جمهور کشور هم این قانون را باید امضا کند. آن گاه جشن ها قانونی می‌شوند ”.
طبق پیشنهاد حکومت تاجیکستان، همه‌ساله ۱۵ اکتوبر روز عید مهرگان-روز کارمندان ساحه کشاورزی و ۳۰ ژانویه-عید سده مقرر و به طور رسمی تجلیل باید شوند.
“مهرگان”و“سده”، در قطار“نوروز”و دیگر عیدهای تا اسلامی از جشنهای قدیمی مردم ایرانی‌نژاد بوده، ریشه در چند هزار سال پیش دارند. مهرگان – جشن حاصل است و تاریخ“سده”، بنا به اسطوره‌های قدیمی، به روز کشف آتش از سوی شاه هوشنگ، نبیره کیومرس می‌رسد. طوری حکیم فردوسی می‌گوید:
شب آمد، برافروخت آتش به کوه،
همان شاه و در گرد شاه آن گروه.
یکی جشن کرد آن شب و باده خ (و) ارد،
سده نام آن جشن فرخنده کرد.
ز هوشنگ ماند این سده یادگار،
بسی باد چون او دیگر شهریار.
در برخی کتابهای تاریخی این دو اد را به دین زردشتی مربوط دانسته‌اند، که از سوی برخی محققان انکار می‌شود. دلشاد رحیمی، محقّق فلکلور تاجیک، می‌گوید، این عیدها از روزگار وزنین مردم آریایی‌نژاد بیرون آمده‌اند و ریشه‌های اجتماعی دارند. وی افزود، “نوروز”و“مهرگان”دو ایستگاه یک مسیرند، یکی، جشن کشت و دیگری، حاصل آن. به قول او، هر دو به برابری شب و روز در بهار و زمستان ربط می‌گیرند، که عملاً یک گونه تناسب کیهانی، نجومی، طبیعی و فرهنگی به وجود می‌آید. وی افزود، “سده”یک گونه پیام از آمدن نوروز ۵۰ روز پیش و هم تشویق مردم به درخت نشانی و آمادگی به کشت و کار است:
“اینها جشن های قدیمی اند، که بیرون از دین بودند. دین زردشتی هیچ گاه آنها را داخل دین نکرده است. نوروز، مهرگان، یلدا، سده عیدهای فرهنگی – طبیعی و بیرون از دین بودند. در زمان حکومت دین زردشتی بیرون از دین اینها را جشن می‌گرفتند، خرسندی می‌کردند و لیکن داخل“اوستا”و دین نشد. کتاب“اوستا”یک دستور دینی است. آن جا ما فقط جشن های دینی شان را می‌بینیم، همان شش ادی را، که در این کتاب آمده است. اما این جشن های طبیعی و فرهنگی دینی نشدند. ما با دل پُر اگر اینها را تبلیغ و احیا کنیم، کار خوب است”
در حال قبول پیشنهاد حکومت تاجیکستان، سده و مهرگان به فهرست ۹ جشن رسمی تاجیکستان-سال نو میلادی، روز مادر، نوروز، روز محنت، روز ظفر، روز وحدت ملّی، روز استقلال، روز قانون اساسی علاوه می‌شوند.
جشن مهرگان را از سال ۲۰۰۹ در تاجیکستان جشن می‌گیرند، امّا رسماً روز غیرکاری نیست.
در این مورد که آیا روز جشنهای مهرگان و سده نیز غیرکاری اعلان خواهد شد، امام علی نصرالدین زاده، رئیس کمیته قانون‌‌گذاری و حقوق انسان مجلس نمایندگان گفت، این را پارلمان تاجیکستان معیّن خواهد کرد.
نورانگیز رستم- رادیو آسیای میانه- دوشنبه