-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۳۰, یکشنبه

هشدارهای پاکستان علیه هند در منازعه افغانستان تقریباً همه روزه ازسوی نظامیان آن کشور مکرر می شود. به تازه گی دستگیر خرم وزیردفاع پاکستان گفته است که هرگونه حضور هند در افغانستان برای پاکستان غیرقابل پذیرش است. شدت گیری کوبیدن مرگبار تأسیسات درافغانستان پی آیند هشدار های پاکستان است. حال دیده شود که هندی ها درمفاهمه با امنیت ملی افغانستان کدام هسته های مهم در پاکستان را هدف قرار خواهند داد.