-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۴, دوشنبه

داغ تر شدن بحث انتقال کامل قدرت اما «تحت مدیریت» به طالبان

تیم جدید سیاسی حامد کرزی درحال جمع بندی تشکیلاتی مجدد است و این بار در تفاهم با کشورهای متفقین ضد امریکا و ناتو برنمه های گسترده ای را در دست اجرا دارد. اما از برخی واکنش ها و اوضاعی به ظاهر نا معلوم استنباط می شود که موضوع دادن قدرت سیاسی به طالبان براساس یک جور آمد چند جانبه بین کشورهای رقیب بازیگر بیشتر مورد توجه قرار دارد تا تعیین یک جایگاه دوم برای طالبان. حضور حامد کرزی همزمان با شروع نشست چهارجانبه درعمان، موقف طالبان را بیش از پیش تقویت می کند و نشان می دهد که دو قطب رقیب منطقه ای و جهانی هریک به نوبه خویش روی سپردن زعامت کامل اما کنترول شده به گروه طالبان اتفاق نظر دارند.