-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۱, سه‌شنبه

در عربستان تحولات دمکراتیکی در جریان است

 زنان شیوخ و بزرگان از نوعی برابری با مردان برخوردار می شوند و یا فشار مذهبی و سنتی به آن ها کمتر می شود اما این تحولات شامل حال همه زنان نمی شود، شاید واقعیت باشد اما حتی اگر چنین نیز باشد، آنچه در عربستان در حال تکامل است سرانجام و علیرغم همه مقاومتی که حتی توسط مردم سنتی و مذهبی آن کشور در برابر آن می شود راه خود را خواهد گشود.
پس از فرمان ولیعهد عربستان که خود را آماده نشستن بر جای پدر می کند، مبنی بر آزاد بودن زنان برای رانندگی، اکنون قانون مقابله با تعرض جنسی (تجاوز) به زنان نیز در عربستان قرار است بزودی تدوین و ابلاغ شود. مهلت تدوین این قانون نیز برای دو ماه تعیین شده است.
فیلم هائی درباره مخالفت مردان غیر حکومتی با رانندگی زنان و برخورد وحشیانه با آنان در شبکه یوتیوب منتشر شده اما بعید است که آنچه در عربستان آغاز شده متوقف شود و یا گامی به عقب برداشته شود. مسیر دشواری آغاز شده اما زنان با دفاع از این تحولات آن را پیش خواهند برد.