-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۷, دوشنبه

پاکستان به ندافی امریکا مشغول است؛ این آقا از خانه تکانی گپ می زند!

دکترخلیلزاد می‌گوید که مقام‌های پاکستانی باید درک کنند که زمان "خانه تکانی" در کشورشان فرا رسیده است. این حرف مفت کدام بخشی از واقعیات موجود پاکستان و وابسته گی امریکا به آی آس آی را می تواند تغییر بدهد؟ کدام خانه تکانی؟ قرار است پاکستان داروندار امریکا درافغانستان را ندافی کند. 
استراتیژی جدید ترمپ چیزی بیشتر از یک بالماسکه رسانه ای نیست که برای حکومت امریکا مصرف داخلی دارد. جان مطلب درین است که بدون معامله و تقسیم مکان ها و منابع، امریکا با سیاست تک قطبی همان چیزی را به دست می آورد که تا حالا در سوریه و افغانستان آورده است. امریکا، از زمان جهاد تا کنون افغانستان را درکام سه بلای مدهش ساخت آی اس آی پرتاب کرده است.