-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۵, سه‌شنبه

صلاح الدین ربانی: اگرحاضر به تغییرات بنیادی نیستید، منتظرعواقب ناگوار باشید

 
 
به غنی- اتمر: اگرخیال دارید به جای مردم تصیم بگیرید اشتباه می کنید!
برشی از سخنرانی صلاح الدین ربانی درمحضر مردم بدخشان
 
 

ما باور داریم به هر پیمانه‌ای که قدرت، متمرکز و انحصاری شود، به همان اندازه محرومیت و بدامنی در ولایات بیشتر میشود و کارایی نظام برای حل مشکلات مردم از بین می رود. مردم پس از سالها مبارزه، رنج و محرومیت و صد‌ها هزار قربانی، مستحق داشتن نظام عادل، کارا و پاسخگوهستند. ما اتکا به رای مردم را مناسب تاز اراده مردم کسی بترسد؛ باید برای مردم فُرصتی مساعد شود که در مورد سرنوشت شان، مطابق میکانیزم های قانونی تصمیم بگیرند. اگر کسانی به خودشان حق می‌دهند که به جای مردم در مورد نوعیت نظام و یا هر امر دیگری که مرتبط به سرنوشت مردم است، تصمیم بگیرند و فکر می‌کنند که مردم نمی دانند، اشتباه بزرگی را مرتکب می شوند و کشور را در مسیر نادرستی قرار می‌دهند.
در صورتی که نظام سیاسی موجود نتواند به خواست های برحق مردم پاسخ دهد، مردم حق دارند برای اصلاح نظام ،خواهان تغییرات بنیادین مطابق قانون اساسی شوند و ما در جمعیت اسلامی موضوع اصلاحات در ساختار نظام سیاسی را جدی تر از پیش دنبال می‌کنیم. اگر مقام و مسوولی توانایی شنیدن صدای اعتراض مردم را ندارد، باید بداند که اعتراض حق دمکراتیک و شرعی مردم است، و دولت، هم قانوناً و هم شرعاً مکلف است که صدایی مردم را بشنود و بدان ارج نهد.
اگر به تقاضای اصلاحات بنیادین در نظام توجه صورت نگیرد عواقب ناگواری دست آورد‌های یک و نیم دهه گذشته را تهدید خواهد کرد.
با وجودی که در سالهای گذشته پیوسته تاکید به تغییر نظام انتخاباتی موجود به نظام حزبی داشته‌ ایم، متاسفانه هنوز بحث نوعیت نظام انتخاباتی به عنوان یک مشکل باقی‌است. تا زمانی که احزاب سیاسی در یک نظام مبتنی بر دموکراسی نقش و جایگاه قانونی خودشان را نیابند، تامین مردم سالاری واقعی خوابی بیش نخواهد بود. جمعیت اسلامی افغانستان در همه انتخابات های گذشته، حضور پرقدرت و با برنامه داشته است و در انتخابات پیش‌رو نیز منسجم ‌تر از قبل برای پیگیری اهداف کلان ملی خویش، حضور خواهد داشت.