-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۳, پنجشنبه

احتمال لشکرکشی دوباره انگلیس به افغانستان

 
شبکه اسکای نیوز گزارش کرد.
 
مایکل فالون وزیر دفاع انگلیس شب گذشته گفت که مردم بریتانیا نباید در مورد اعزام نیروهای انگلیسی برای اشتراک دریک جنگی دیگر در افغانستان تردیدی به خود راه بدهند. فالون افزود که بریتانیا پنجمین اقتصاد بزرگ در جهان است و باید جهت پاسخ دهی به مطالبات دموکراسی های شکننده آماده گی داشته باشد. پس از ختم ماموریت جنگی انگلیس درافغانستان در سه سال پیش که به حضور سیزده سال نیروهای جنگی درآن کشور پایان داد، آقای فالون اکنون  اعزام دو باره نیروهای انگلیسی به افغانستان را رد نکرد.