-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۹, یکشنبه

نیوکیرالا روزنامه هندی به نقل از مقامات رسمی افغانستان خبر داد که جنرال قمربجوا لوی درستیز پاکستان در راس یک هیات بلند پایه آن کشور وارد کابل شده است. هدف از سفر بجوا ظاهرن تقویت همکاری های دوجانبه امنیتی در امتداد مرزهای مشترک توصیف شده است. به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش شده که بجوا درنظر دارد با دکترغنی نیز دیدار کند.