-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۷, یکشنبه

نبرد نیابتی طالب- داعش در محور شمال رو به گسترش است

هیچ کسی نمی تواند پیش بینی کند که درین نبرد امریکا برنده میدان است یا متفقین به رهبری روسیه- ایران؟
لطف الله عزیزی والی جوزجان درکابل به سر می برد و پیغام بربادی مردم در زمین جنگ( قوش تیپه و درزاب) بین طالب وداعش را به مقاماتی آورده است که خود بخشی از پروژه داعش اند. 
وی به رادیو آزادی گفت اطلاعاتی که من دارم، تعداد داعشیان بیشتر از ۵۰۰ تن است در منطقه درزاب و از طالبان هم بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر از هر طرف جمع شده‌اند و بین خود درگیر هستند.
او تعداد بی جا شده های محلی را دو هزار نفراعلام کرد.
درین حال قرار است دوهزار سربازتازه نفس امریکایی بیایند و این خالیگاه را پرکنند. این نیروها دقیقن تصمیم می گیرند که درآن مناطق داعش باید سلطنت کند یا طالب. از قرارمعلوم، سلطنت اپراتیفی طالب از محور پاکستان- امریکا رو به زوال است واین نیروی جدید باید سرش را بخورد.