-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۲, چهارشنبه

اجرای تعزیه به زبان روسی برای نخستین بار

به گزارش صداوسیما، برای نخستین بار تعزیه به زبان روسی و با اجرای هنرمندان روس در مرکز بزرگ اسلامی مسکو برگزار و اجرا شد.
در حال حاضر هفت مرکز بزرگ اسلامی در روسیه وجود دارد و تا اوایل سال جاری نیز ۵۵۱۳ سازمان اسلامی در این کشور ثبت شده است.