-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۳, یکشنبه

خارجی ها به خاطر مشکلات خود شان کمک می کنند نه این که شما صاحب دست آورد های درخشان هستید

احمدولی مسعود دربرنامه «راه حل» چنین گفت: 
هر روز حکومت متهم به این است که ستون پنجم در داخل دولت، داعش و طالب را حمایت می کند و حکومت هم می کند. مگر هزاران جوان از اینجا به خاطر فقر و بیکاری و ناامنی فرار نمی کنند؟ مگر امنیت مختل نشده و هر روز بدتر نمی شود؟ مگر فساد هر روز بیشر نشد و فراگیر نشد؟ حالا این آقایانی که دعوا می کنند که ما دستاوردهای فراوانی داشته ایم در کدام ساحه دستاورد داشته اند؟ آن ها می گویند به خاطر دستاوردهایی که ما داشته ایم مجامع بین الملی به ما کمک های اقتصادی کرده اند. باید گفت که مجامع بین المللی به خاطر دستاوردهای شما نیست که کمک کرده اند. بلکه بخاطر تهدید، خطر تروریزم، مواد مخدر و نگاهی که از بی کفایتی شما در اینجا بزرگتر شده مجبور هستند که حتما اجتماعاتی را تشکیل بدهند و شما را بخواهند. در بسیاری از آنها حتی شما را دعوت هم نمی کنند. باید گفت آنها در واقع نگران مشکلات خود هستند. نه اینکه شما بسیار کفایت داشتید و آنهارا در اینجا می کشاندید.