-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۱, سه‌شنبه

روزنه جاسوسی دربلند ترین ارگان دولتی ایران


پیک نت:
سرانجام، پس از مدتی شایعه و تائید غیر مستقیم، اعلام شد که دختر رئیس قوه قضائیه "صادق آملی لاریجانی" باتهام ارتباط با عوامل جاسوسی انگلستان در تهران بازداشت شده است. وی زهرا لاریجانی نام دارد و گفته می شود، با یکی از فرماندهان سپاه که در بخش ضد اطلاعات سپاه فعالیت می کرده ارتباط و روابط داشته است. ابتدا این فرمانده سپاه به ظن جاسوسی دستگیر می شود و در بازجوئی های خود اعتراف می کند که با زهرا لاریجانی در ارتباط مبادله اطلاعاتی و رساندن اخبار بدست آمده از درون نظام به انگلستان بوده است. رئیس قوه قضائیه این اعتراف را نوعی انتقام فرد بازداشت شده از دختر خود "زهرا" اعلام می کند و می گوید که زهرا چون نخواسته با او ازدواج کند و وی را ترک کرده، فرد بازداشت شده این اتهام را متوجه وی کرده است. بازجوئی ها ادامه پیدا می کند و فرمانده بازداشت شده سپاه اطلاعات مستند دیگری را در اختیار بازجویان می گذارد و زهرا لاریجانی برای تحقیق احضار می شود. تحقیقات و مقابله اوراق بازجوئی ها ثابت می کند که زهرا لاریجانی برای انگلستان جاسوسی می کرده و فرمانده بازداشت شده ضد اطلاعات سپاه نیز با او همدست بوده است.