-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۴, جمعه

هیاهو های سیاسی احزاب وجریان ها به هدف چنگ زدن به یک گوشه از چادر قدرت به زودی با آهنگ متفاوت و بلندتری از سر گرفته می شود. ارگ در تلاش خروج از انزوا و جایگیری در کارزار انتخابات آینده است. منابع مهم مالی از همین اکنون به کار افتاده است.