-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۴, پنجشنبه

فلوریدای متمدن در ازدواج صغیره یک گام جلو تر از افغانستان است

این پیره مرد امریکایی به ظاهر متمدن اما متمول، به اجازه قاضی فلوریدا به دخترکی که دوازده ساله ازدواج کرده. خودش این آقا 65 ساله است. 
یک روزنامه امریکایی با نشر این نگاره و گزارش نوشته است که حتی در افغانستان که در امور ازدواج فرزندان با مشکلات فراوانی رو به رو است نسبت به امریکا درمورد ازدواج دختران زیرسن قوانین سخت گیرانه تری دارند. دختران افغان با اجازه پدر یا قاضی آن هم از سن ۱۵ یا ۱۶ ساله گی تن ازدواج می دهد. درفلوریدای امریکا بیشترین موارد ازدواج با دختران صغیره وجود دارد و یک دختر باردار در هر سنی که قرار داشته باشد می تواند با تصویب قاضی ازدواج کند. 
نشریه امریکایی آمار داده که در 15 سال اخیر بیش از دوصد هزار کودک در ایالات متحده ازدواج کرده بودند.

از جمله سه دختر 10 ساله و یک پسر 11 ساله بوده اند.