-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۹, چهارشنبه

به گزارش روزنامه اوتلوک اندیا، افغانستان نشست برسر معامله تجاری با پاکستان را به خاطر رسیده گی به مشکلاتی که مانع اجرای درست معاهده تجارتی خوانده شده به تعلیق درآورده است.  
تعلیق نشست ادارۀ هماهنگی حمل و نقل تجارتی میان افغانستان-پاکستان (APTTCA)، احتمالا به کاهش تجارت بین دو کشور منجر خواهد شد. وزارت تجارت افغانستان از طریق کمیسیون عالی میان تجارت بین پاکستان- افغانستان به جانب اسلام آباد ابلاغ کرده است.