-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۶, شنبه

هشدار به پاکستان: تصمیم بگیرید که به خواسته ما عمل بکنید یا نکنید.

تیلرسون: به پاکستانی ها لکچر ندادم؛ فقط گفتم که چه باید بکنند!
به گزارش روزنامه دان، رکس تیلرسون وزیرخارجه امریکا دریک نشست خبر در ژنیو جزئیات اصلی دیدار با رهبران پاکستان را فاش کرد. تیلرسون درمحضر خبرنگاران گفت که هدف وی در اسلام آباد سخنرانی یا وادار کردن پاکستان به همکاری علیه تروریزم نبود، بلکه به مقامات آن کشور گوشزد کرد که امریکا مصمم است تروریزم را با کمک پاکستان یا بدون کمک آن ها در منطقه ریشه کن کند. 

تیلرسون توضیح داد: این تهدید نبود یک موضوع واقعی بود. این یک مساله محوری در استراتیژی جدید اعلام شده از سوی آمریکا است. وی گفت که در جریان مذاکرات با رهبران اسلام آباد به آن ها گفته است که لزوماً پاکستان چه باید بکند و از شما میخواهیم چه کاری را نکنید. ما چیز دیگری ازشما نمی خواهیم. شما یک کشور دارای حق حاکمیت هستید؛ تصمیم بگیرید که به خواسته ما عمل بکنید یا نکنید. 

از تیلرسون سوال شد که آیا رهبران پاکستان در جریان مذاکره با فرمایشات وی به مخالفت برخاستند یا خیر؛ او گفت: این به طور کامل یک محاسبه اشتباه خواهد بود. ما در صدد وادار کردن آن ها به انجام این کار نیستیم. به آن ها گفته ایم که واشنگتن استراتیژی جدید خود را با پاکستان یا بدون پاکستان پیاده خواهد کرد؛ زیرا این چیزیست که ما آن را یک نیاز می دانیم. اگر شما حاضر به همکاری درین باره نباشید، مختارید؛ اما استراتیژی و تدابیر جنگی خویش را به شیوه های مختلفی به اجرا در می آوریم. ما یک رشته وظایف و نگرانی های مشروع داریم که باید به آن بپردازیم. 
تیلرسون افزود: من برای شان گفتم که شما می توانید به خواسته های ما اقدام کنید تا تصمیم بگیرید که آن را انجام ندهید. فقط می خواهیم همین مساله را بدانیم. ما برنامه های خویش را در سطح عالی تنظیم می کنیم تا خود وارد عمل شویم. وی از دادن پاسخ صریح به این سوال که چرا در فهرست 75 نفری ارائه شده به پاکستان نام هیچ یک از رهبران طالبان پاکستان از جمله حافظ سعید درج نشده بود، طفره رفت؛ درعوض گفت:
ما فراتر از ذکر اسامی افراد، از پاکستان ها مشخص خواسته ایم که چه باید بکنند. اصل قضیه این است که ما علاقه مند دریافت اطلاعات مشخص در باره پایگاه های تروریستان درمناطق رخنه پذیر پاکستان وافغانستان هستیم. مهم آن است که آن ها را درهرجا که باشد منهدم کنیم.
تیلرسون این گزارش ها را تکذیب کرد که گویا وی از کابل و دهلی عنوانی رهبران پاکستان بیانیه صادر کرده است. وی گفت که صریح وبی پرده در باره مسایل با آن ها حرف زده است. وی گفت ما هشتاد درصد درنقش شنونده و عمل کردیم و بیست درصد حرف های خود مان به طرف گفتیم.