-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۱, سه‌شنبه

چالش بین امریکا وچین مصیبت های عظیم به بار می‌آورد


راشیا تودی: هفته گذشته، هنری کیسینجر، وزیرخارجه اسبق امریکا گفت مهم ترین مناسبات جهانی برای قرن بیست و یکم مناسبات چین و امریکاست. او   هر دو کشور را به حمایت از صلح و پیشرفت بشریت فراخواند.
آنچه در حال حاضر مانع تحقق این امر است چالش های جاری در دریای جنوب چین و ستیزه با کره شمالی است .
کیسینجر در در دانشگاه کلمبیا در نیویورک  در باره ضرورت وجود حسن روابط بین میان امریکا و چین برای حفظ صلح جهانی اظهار داشت:
همکاری میان دوکشور یک ضرورت است، مناسبات میان دو کشور دربرگیرنده  مسائل عملی روزمره تا مسائل نظری است، یعنی ابداع شکل نوینی از رقابت در نظام جهانی که حافظ صلح و پیشرفت بشریت باشد، یعنی آنچه که ما در وضعیت کنونی دست در کار انجام آن هستیم.
او موکدا یادآور شد که چالش میان چین و امریکا عواقب مصیبت باری برای جهان خواهد داشت.