-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۸, جمعه

اتهام تبانی قوماندانی قوای قندهار با دشمن

درحالی که آمار کشته های حمله انتحاری تروریست های طالبان به پایگاه نیروهای ارتش در قندهار در ظرف ۴۸ ساعت اخیر دو برابر تلفات اعلام شده را نشان می دهد خبرهایی بروز کرده است که این حمله به همکاری فرماندهان ارتش درمفاهمه با طالبان انجام شده است.
اطلاعات مشعر اند که کشتار قندهار مشابه به سناریوی حمله مرگبار بر قول اردوی شاهین در بلخ و شفاخانه سردار داوود خان در کابل بوده است. دولت اطلاعات بازرسی های خود از آن حملات را اعلام نکرد و همین موضوع ظن وگمان های بیشتری را در رابطه به دست داشتن مقامات ارشد حکومت و ارتش با دشمن دامن زده است.
درگزارشی غیررسمی وحیرت آور گفته شده است که تحرکات رهبری ارتش در قندهار واضحا علیه حکومت مرکزی است. منابع حکومتی از معرفی شبکه خیانت کاران به شدت هراسان اند.