-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۱, جمعه

اظهارات مشکوک اما تازه از سوی منابع امریکایی پس از شانزده سال

به گزارش منابع رسمی در امریکا، در حالی که مصالحه سیاسی در افغانستان کماکان به عنوان هدف نهایی برسرجای خود باقیست، مسیری که طرف ها درپیش گرفته در دوران اداره ترمپ متفاوت خواهد بود.
هفته گذشته جیمز ماتيس، وزير دفاع آمريکا، با ارایه  جزئيات استراتژی جدید آمريكا برای مقابله با طالبان و شبکه حقانی در افغانستان اظهار داشت که: "جنگ یک امر اساسی است."
.
روزنامه امریکایی The Wire می نگارد که به نظر می رسد تلاش های امریکا برای برنده شدن نه برای طولانی تر شدن زمان جنگ درافغانستان تعادل بیشتری را ایجاد می کند. مشخص ترین وجهه استراتیژی جدید آن است که ظرف سال های آینده ظرفیت قوای هوایی افغانستان سه برابر می شود و این چیزیست که با خواست های پاکستان درتضاد است.     وزیردفاع امریکا گفته است که با فراهم شدن تجهیزات هوایی و اطلاعاتی، عملیات نظارت وشناسایی سبب تقویت نیروهای افغان خواهد شد.این مساله به گروه های افراطی از جمله طالبان افاده می دهد که «شما نمی توانید این را با کشتن برنده شوید».
.