-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۹, شنبه

دو بخش وحشتناک سریال انتحاری درافغانستان

حملات مرگبار انتحاری در شهر کابل و ولایت غور در غرب افغانستان بیش از ۶۰ نفر کشته و صدها زخمی برجای گذارد. بعد از همکاری پاکستان با امریکا و رهایی خانواده امریکایی- کانادایی از سوی آی اس آی عملیات پاکستان درخاک افغانستان با چراغ سبز امریکا دو برابر شده است. از سوی دیگر، با توجه به ائتلاف ایران، پاکستان و روسیه و رسانیدن تأمینات جنگی و لوژستیکی به آن ها این نظریه تقویت می شود که ممکن است برای تنگ تر کردن محاصره علیه امریکا و شوراندن طبقات مختلف مردم علیه حضور امریکا در افغانستان مدیریت حملات اخیر بیشترینه در دست آی اس آی، سپاه قدس ایران و شبکه های وابسته به مسکو باشد که اکنون در ازبکستان مراکز عملیاتی خود برضد افغانستان را تأسیس کرده اند. به نظر می رسد که روند انفجارات توقف ناپذیر است مگر این با ضد حمله از استقامت های متفاوت با آن مقابله شود.