-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۲, چهارشنبه

پاکستان آبزرور: نفت، یورانیوم وگاز وطلا درافغانستان وجود دارد

روزنامه پاکستان آبزرور نوشته است که میزان معادن طبیعی افغانستان به مراتب بیشتر از تخمین های امریکاست. به نوشته روزنامه، افغانستان دارای معادن طلا، پلاتینیوم، نقره ، آهن، یورانیوم، نفت، گاز وذغال است. نویسنده تصریح کرده است که دونالد ترمپ از سرمایه گزاری چین در معادن افغانستان بیمناک است و در سالیان اخیر چین وهندوستان در مناطق مختلف افغانستان به سرمایه گزاری های بزرگی اقدام کرده اند. ترمپ و پالیسی سازان امریکا احساس می کنند که آن ها شانزده سال تمام علیه شورشیان در افغانستان جنگیده اند اما سهولت های اقتصادی نصیب دیگران شده است. درحال حاضر هفده کمپنی هندی دربخش های تکنولوژی اطلاعاتی، زراعت، معادن و آی تی درافغانستان فعالیت دارند.