-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۴, دوشنبه

کردستان عدالت! بعد از افغانستان به تو می گریم

ما  نسل اندرنسل در افغانستان معنای حجمی ظلم و سرکوب را می دانیم، موازی با آن عظمت جنگ خلق در کردستان را هم درک می کنیم.

خبر بدی در سرخط گزارش ها آمد: حمله مفرزه های ایران وترکیه بر تن زخمی کردستان.

وقتی یل رشک انگیز خلق کرد- عبدالله اوجالان- آن مرد بزرگ اسطوره ای پی کا، کا دریک معامله ای سیاه  به دام نامردان تاریخ فروفتاد، من در پشاور اقامت داشتم. آن روز دنیا در نظرم تیره وتار شده بود و هیچ گاهی چنین تلخ، نا امیدانه و سرشار از درد توان سوز نگریسته بودم. همان رقت گدازنده امروز نیز مرا درهم پیچید. بغض رنج و غیظ گلویم را بند آورد.
کردستان قبله آرمان گرایی انسانی است. روح چگوارا و گاندی شانه به شانه درآن جا پرسه می زنند.
کردستان تاریخ ساز است. جنگ کردستان، جنگ حق علیه نحوست است. کردستان پیکر پارچه پارچه شده در مسلخ تاریخ است. زنان زیبا و آهنین کُرد، ریکورد شکست ابرحیوانات نوع داعشی را به نام خود ثبت تاریخ بشریت کرده اند. درهیچ کجای دنیا در هیچ دوره ای چنین معجزه ای آفریده نشده بود. کردستان مردم ویژه ای اند که توفان اراده و رومانتیزم از وجنات وقلب های شان موج میزند. جنگی غیرعادلانه علیه خلق کرد دامن زده شده است و جمهوری اسلامی ایران و افندی های ترک در درازمدت زخم های ناسوری خواهند خورد. کردهای عراق باید رهبری جنگ خلق را به پی کا کا بسپارند. پی کا، کا، راز عظیمی است که من درزنده گی خویش در باره آن اندیشیده ام.
خبرهایی مشعر اند که خوشبختانه جنگجویانی از حزب کارگردان کردستان ترکیه (پ.ک.ک) به شهر نفت‌خیز مورد مناقشه کرکوک اعزام شده اند. دولت مزدور عراق این اقدام را «اعلام جنگ» توصیف کرده است.
کردستان، ازین گوشه دنیا قلبم را به تو می کنم.