-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۲, شنبه

به گزارش روزنامه تریبیون، جنرال قمربجوا لوی درستیز پاکستان در یک سیمینار درکراچی گفت: هند و افغانستان که با ما ( پاکستان) «به طور جدایی ناپذیری سرنوشت مشترک دارند» او اضافه کرد که صادقانه باور مند است که « یا ما با هم کنار می آییم یا یکجا غرق می شویم.»