-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۹, چهارشنبه

بحث کابل- عشق آباد روی پروژه تاپی

به گزارش تریند نیوز، به نقل ازمنابع رسمی درعشق آباد گفته شده است که دکترغنی با همتای ترکمن خویش از طریق تلفن صحبت کرده است. گفت وگو روی ابتکار عمل افغانستان متمرکز بوده است.
رئیس جمهور افغانستان اهمیت پروژه های سرمایه گذاری مشترک در مقیاس بزرگ در زمینه سوخت و انرژی و بخش های حمل و نقل را با رئیس جمهور ترکمنستان مورد بحث قرار داده است. دو طرف در مورد ساخت خط لوله بین المللی ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند (TAPI) بحث و گفتگو کردند.