-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۰, پنجشنبه

دفتررسانه ای ریاست جمهوری چه وظیفه دارد؟ چرا نکات عمده واصلی زعمای پاکستان را نمونه برداری کرده  به امنیت ملی و شخص دکترغنی انتقال نمی دهند؟ وزیرخارجه پاکستان درکمال گستاخی می گوید که پایگاه طالب درپاکستان نیست. بیایید نشان بدهید، همه خاموش اند!