-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۹, سه‌شنبه

جنرال بجوا: همکاری می کنیم اما بدون تحکم وتاکتیک بازی

به گزارش شبکه جئو پاکستان
تیلرسون در ملاقات عقب درهای بسته از جنرال قمرجاوید بجوا خواست که ارتش پاکستان باید در داخل خاک خودش علیه تروریزم دست به کار شود.
جنرال آصف غفور، مدیر روابط بین المللی ارتش پاکستان گفت که مذاکره میان آن ها صادقانه، بی پرده و بدون ادا او اطوار انجام گرفت. رئیس ستاد ارتش پاکستان به تیلرسون گفته است که پاکستان آماده است بدون تحکم و تاکتیک بازی با امریکا همکاری کند. درگزارش آمده است که مقامات پاکستان مدعی اند که امریکا با آن که از عدم کارآمدی سیاست ۱۶ ساله در افغانستان مطلع اند اما بازهم به استفاده از قدرت سخت افزاری ادامه می دهند. همچنان گفته شده که مقامات پاکستانی از امریکا وافغانستان خواسته اند که قدم نخست را بردارند و از طریق دفتر قطر پیشنهاد مصالحه بدهند.