-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲, سه‌شنبه

نگاه نگران نیویورک تایمز به سفر رکس تیلرسون به کابل

 گزارشگر نیویورک تایمز نوشته است که امریکا درحال حاضر از استقامت مناطق وسیعی که تحت کنترول طالبان قرار دارد احاطه شده است. 


گزارش نورمال رسانه های داخلی این بود که وزیرخارجه امریکا دریک سفر تقریبن اضطراری با دکترغنی و دکترعبدالله دیدار کرده و برتعهدات کشورش نسبت به افغانستان دو باره تاکید کرد. اما خبرنگار نیویورک تایمز درین باره از زاویه دیگری به مساله نگاه کرد.

به گزارش نیویورک تایمز، رکس دبلیو تیلرسون وزیرخارجه امریکا که شب گذشته از پایگاه اصلی نیروی هوایی امریکا در بگرام یک دیدار دو ساعته انجام داد. 
در حدود بیست هزار پرسنل نظامی، پیمانکاران و دیگران کارکنان امریکایی در پایگاه هوایی بگرام درشمال کابل مستقر هستند. اکثرآنان به هنگام پیاده شدن وزیرخارجه از هواپیمای حمل نقل نظامی نسبت به یک حمله موشکی که درین روز ها درآن حوالی اتفاق می افتد نگرانی داشتند. 
گزارشگر نیویورک تایمز نوشته است که تیلرسون اکنون حتی نمی تواند مثل وزرای خارجه قبلی از سفارت به شدت حفاظت شده امریکا و کاخ ریاست جمهوری افغانستان دیدارکوتاه انجام دهد.
این نشان دهنده تغییر امنیتی فزاینده درکابل است و این واقعیت را آشکار می کند که امریکا درحال حاضر از استقامت مناطق وسیعی که تحت کنترول طالبان قرار دارد احاطه شده است. 
تیلرسون درنخستین سفربه افغانستان اظهار داشت که به دلیل تهدیدات امنیتی درافغانستان پیش بینی وضع امنیتی این کشور تقریبا نا ممکن است. 
اما تیلرسون در یک کنفرانس شتابزده خبری هشت دقیقه ای در یک اتاق کوچک بدون پنجره اظهار داشت که ظرفیت پیروزی درافغانستان وجود دارد. وی گفت:
"فکر می کنم اگر اوضاع کنونی افغانستان را که ما دقایقی پیش در باره آن صحبت داشتیم درنظر بگیریم و به شرایط سالیان قبل نگاه کنیم اکنون با مردمی نهایت پرجوش وخروش، سیستم آموزشی، ساختاراقتصادی وسیع تر رو به رو هستیم. ازین قرار، زمینه ها برای تقویت شالوده های یک جامعه ظفرمند درافغانستان وجود دارد.