-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۷, دوشنبه

ایران به سرعت می تواند افغانستان را بی ثبات کند


منبع: Lawfare
نویسنده: آرین طباطبایی
درمقاله آرین طباطبایی روی خطرات رویارویی امریکا و ایران تمرکز شده است. از جمله نکات حساس ومهم سیاست ایران درافغانستان توضیح شده است. فشرده نکات بدین شرح است:

... به همین ترتیب، سیاست های ایران در افغانستان یکسان است: کابل نباید آن قدرضعیف شود که خلاء قدرت پدید آید یا به آن اندازه به ثبات برسد که  که مانع نفوذ ایران درآن کشور باشد. طالبان درنظر تهران هرچند نشانه ای از یک تهدید به شمار می آیند، با این حال آن ها دشمنی هستند که می شود با آنان کار کرد. تهدید های موجود تهران را وامیدارد که با برخی از گروه های طالبان درتماس باشد.  واحدهای عملیات ویژه و سایر نیروهای مسلح ایران فعالیت های این گروه ها را پوشش داده و برای آنان کمک می رسانند. همچنین غالبا از طریق بازیگران غیر دولتی، برای این گروه ها پول فراهم می کند، آن ها  را آموزش داده وبرای شان جنگ ابزار توزیع می کند.
  افغانستان برای ایران با توجه به رابطه آن کشور با کشورهای عرب خلیج یک میدانگاه مهم به شمار می رود. ایران به عربستان به عنوان منبع اصلی کمک به داعش خراسان و دیگر دسته جات افراطی نگاه می کند. 
مقامات ایرانی در چند سال اخیر همزمان با اجرای سیاست خارجی تروریستی محمد بن سلمان در یمن، ناظر علاقه مندی بیشتر عربستان در امور افغانستان بوده اند. در واقع، دیدگاه استراتیژیک ایران این است که افغانستان برای آن کشور اهمیت مرکزی دارد همان گونه که یمن برای پادشاهی ریاض با اهمیت است. 

از این رو، اگر جنگ جاری دریمن از  زنده گی و منابع کشورهای عرب خلیج فارس هزینه برمیدارد و به ایرانی ها فرصت می دهد تا دشمنان شان را در یک بن بست طولانی به تماشا بنشینند، عربستان همین کار را می تواند در افغانستان انجام دهد. درنتیجه حفظ حضور در افغانستان برای ایران اهمیت حیاتی دارد. ایران درافغانستان حضور دارد وبه نظر می رسد که فعالیت ها ونفوذ خود را بیشتر افزایش دهد. الحاصل، امریکا و ایران با وصف آن که امریکا عملا درافغانستان حضور دارد به آشوبگری خویش ادامه خواهند داد.  حتی اگر دو کشور به تامین امنیت نسبتا پایدار درافغانستان علاقه مند باشند و حضور دسته جات تروریستی نظیر داعش خراسان والقاعده را محدود بسازند، بازهم اگر ایران تصمیم بگیرد که از نفوذ فزاینده خود برای ضربه زدن به واشنگتن استفاده کند وضعیت می تواند به سرعت از مسیرخود خارج شود. ایران بدون تردید مثل روزهای نخست جنگ افغانستان دست به چرخش معکوس می زند مسیر عوض می کند و  همانند روز های اخیر برای امریکا و ناتو اخلال ایجاد می کند. درشرایط تشدید تنش یک اشتباه کوچک می تواند صورت یک بحران جدی به خود بگیرد و کشور ضعیف افغانستان را بی ثبات تر کند. 
برای جلوگیری از چنین عواقبی، امریکا بیش از هر زمان دیگر نیاز دارد تا مسیر سیاست های ایران درافغانستان را بفهمد. این امر می تواند یک صلح پایدار در افغانستان را تضمین کند؛ زیرا ایالات متحده  آینده حضور خود درین کشور را در نظر می گیرد. جهت کمک به حل بحران، امریکا باید یک مسیرارتباط با ایران را فعال کند شبیه آن چه در دوران بارک اوباما ایجاد شده بود. این اقدام از محاسبات اشتباه آمیز جلوگیری کرده و به اصلاح اشتباهات کمک می کند. همان گونه که  تجربه امریکا در آوردن ایران به میز تفاهم در امور افغانستان و عراق نشان داده راه اندازی گفت وگو می تواند ایران را به موضعی بکشاند که حمایت خود از گروه ها و نماینده گان مجلس درافغانستان را کاهش دهد. امریکا درتفاهم با ایران می تواند با تروریزم مقابله کرده و فعالیت های خود را تقویت کند.