-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۶, چهارشنبه

دیدار سراسر عبث خلیلی با بیرقدار تعصب

استاد خلیلی از آمدن حکمتیار گل چیده که حالا دو باره به سراغش رفته تا شاهد رویایی صلح را از بانی جنگ ونفاق رویت کند. عجیب است. شما که با گلبدین اندرباب صلح گپ می زنید اول به مردم بگویید که با آوردن وی به کابل، کدام جبهه جنگی تعطیل شده است که حالا دو باره دست به دامن وی شده اید!