-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۲, شنبه

حامدکرزی: طالب تروریست نیست؛ عملش تروریزم است!

پس چی ماند؟ 
توجیهات مضحک کرزی خان پوپلحامد کرزی در مصاحبه اخیر خود گفت: طالبان، امروز ۴۰ تا۵۰ درصد خاک افغانستان را به دستور امریکایی ها در اختیار دارند.
وی تاکید کرد: به طالبان نامه نوشتم که به پروسه‌ی صلح باور کنند، با آمدن صلح ما همه چیز در افغانستان داریم.

کرزی، جنگ کنونی افغانستان را در راستای منافع بیرونی ها خوانده اضافه کرد: داعش و القاعده بدون شک گروه های تروریستی هستند؛ اما طالبان اعمال شان که علیه شهروندان افغانستان است، تروریستی است؛ ولی خود طالبان از همین کشور هستند و شهروندان افغانستان اند و نیز بمب باران نیروی های آمریکایی که مردم افغانستان را می کشند، اعمال تروریستی است.
وی خاطر نشان کرد: جنگ طالبان و امریکایی ها در خاک افغانستان جریان دارد، در حالیکه قربانی مردم افغانستان هستند و این جنگ به نفع افغانستان نیست. جنگ تروریزم در افغانستان ۱۵ سال پیش پایان یافته و جنگ فعلی برای کشورهای دیگر سودمند است نه افغانستان.
گروه طالبان را ما مردم افغانستان دانسته آماده گفتگو هستیم اما اعمال شان تروریستی است. گروه حقانی هم دست ثابت شده آی اس آی است.
این آقا همان رئیس جمهوری نیست که 22 بار به درگاه آی اس آی به عذر رفت و حتی اعلام کرد که هرگاه پاکستان هدف تعرض یک کشور خارجی قرار گیرد، ما درکنار پاکستان خواهیم بود؟