-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۰, پنجشنبه

حامد کرزی روی بال های لویه جرگه

حامد کرزی بحث برگزاری لویه جرگه را به هدف خطا دادن پای اتمر- غنی از قدرت سیاسی در آینده، سر موقع مطرح کرده و یک بار دیگر از تروریزم طالب حمایت کرد. شکست دکترغنی راه را برای شکست غلجایی ها آماده کرد. ازین فرصت درحالی بهره برداری می کند که جمیعت و شورای نظار در تقابل با اتمر، غنی، گلبدین است و تیم حاکم درمنجلابی از قوم گرایی منسوخ و به شدت ناکام غرقه گشته است.
کرزی نتیجه گرفته است که مردم ازین پس به برگزاری انتخابات و کمیسیون بازی های غنی اعتماد نمی کنند و یگانه راهی که برای تعیین زعامت باقی می ماند، پهن کردن گلیم لویه جرگه است.
درلویه جرگه، استاد سیاف و کرزی در صدر جدول قرار می گیرند و با جمیعت وشورای نظار دو باره استمرار قدرت سیاسی متحد خواهند شد. این بار ائتلاف با یونس قانونی یا بسم الله درمیان نیست، سیاستگران دودمان احمد شاه مسعود در صحنه حاضر است. لویه جرگه مخالف منافع امریکا است اما به نظر می رسد که جنجال ها برسر برگزاری جرگه بالا می گیرد.