-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۹, یکشنبه

نقشه ویتنام را درین جا روی دست گرفته اند


به گزارش روزنامه "وال استریت"، جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا در نشست خبری درکابل با اشاره به روسیه ویاران اظهار داشت: "اگر فکر کنند می‌توانند از تروریست‌ها در کشور دیگری حمایت کرده و از عواقب این کار مصون بمانند، فوق العاده بی‌خردانه خواهد بود".
وی در ادامه گفت: "روسيه و ايران، هنوزهم به طالبان در افغانستان، اسلحه و تجهیزات جنگی می‌فرستند و این عواقب منفی برای آنها خواهد داشت".