-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۴, جمعه

گوشه ای از پیام زندانیان اعتصابی سنی مذهب

 «در شب یکشنبه 9 محرم آخوندی به بند سه آمده و شروع به تبلیغ کردند و از همان ابتدا شروع به توهین به مقدسات اهل سنت کردند. این موضوع با واکنش برخی از زندانیان زندان خصوصا مولوی کاشانی مواجه شد. و از این روحانی شعیه خواسته شد که موضوع صحبت را تغییر دهد اما او قبول نکرد».