-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۷, پنجشنبه

جنرال نعمان زکریا، قوماندان اردوی پاکستان در منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی به روز چهارشنبه هنگام دیدار از مرز گفت:

"تا دسمبر ۲۰۱۸ در بسیاری از ساحاتی‎که قابل عبور است، خطرناکتر است و از نظر افغان‎ها، برادران ما، حساس و کنترولش از جانب آنان دقیق نیست کاملاً حصارکشی خواهد شد. قلعه‌های سرحدی تکمیل خواهند شد. یک انچ مرز بین‌المللی وجود نخواهد داشت که تحت نظارت ما باقی نماند."