-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۳, پنجشنبه

این ها با تروریزم می جنگند یا صرفن با ربات های کوچک اکت می کنند؟

به گزارش فارین پالیسی، پنتاگون آزمایش هواپیما های سبک جنگی را در افغانستان و عراق شروع کرده است که به هدف عملیات علیه شورشگری طراحی شده است.
طیاره موسوم به «مبارزه با اژدها۳ » که نسبت به طیارات اف- ۳۵ و A-10 Warthogs به طور چشمگیری ارزان بوده و دریک زمان ظرفیت کشف و حمله را دارد.  نیروی هوایی امریکا درسال جاری تصمیم دارد از هواپیما های ارزان کار بگیرد. یک طیاره اف- ۱۵ درهر ساعت ۳۴ هزار دالر و یک طیاره ای- ۱۰ واردوگس ۱۸ هزار دالر مصرف برمی دارد. درحالی به کارگیری طیارات سبک مانند «مبارزه با اژدوها ۳» به مراتب خرج کمتری دارد.