-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۵, جمعه

اقامه نامه عجیب یک نماینده مجلس

عبدالرحیم ایوبی : 
نه حكومت داريم و نه ملت 
اگر ملت ميداشتيم در ظرف 5 دقيقه همه‌ٔاين ها ره به‌دار مي
زديم
نه از افغانستان شديم و نه از خراسان! 
نه افغانی شديم و نه افغانستانی!
نه امانی شديم، نه كلكانی و نه‌هم مسعودی! 
نه از پوهنتون شديم و نه از دانشگاه! 
نه تو هويت، اصليت و ارزش داری؛ نه هم من هويت، اصليت و ارزش دارم.
می‌دانی تو و من در يك سرزمين مشخص زندگی می‌كنيم؛ اما هيچ گاه عرف و عادات، عقيده سياسی و مذهبی و فرهنگ مشترك نداشته ايم. مهمتر از همه هيچ‌گاه همديگر ره نپذيرفته ايم و اصلآَ يكديگر ره دوست نداريم. مذهب، قوم، سمت، زبان، نژاد، حزب و عقيده سياسی من و ترا خيلی خيلی از همديگر جدا و دور كرد. 
من و تو هيچ‌گاه " ملت" نخواهيم شد. 
من و تو هيچ‌گاه از اين " سرزمين" نبوده ايم. 
من و تو هيچ‌گاه " وطندار" نخواهيم شد.! 
من و تو هيچ‌گاه " صاحب وطن" نخواهيم شد.!
اين نهايتِ درد، بدبختی و بی‌اتفاقی‌ست!