-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۷, دوشنبه

نام اصلی هرجنگی، اقتصاد است

پایگاه خبری النشره نوشت، آمریکا در مرحله پایانی جنگ سوریه برای از دست ندادن همه برگه های خود در حال رقابت با روسیه و گسترش نفوذ خود بر شمال و شرق سوریه است تا در سرمایه گذاری های آتی روی ثروت های طبیعی این کشور سهیم باشد.
 پایگاه خبری « النشره» لبنان در یادداشتی با عنوان «دلایل رقابت آمریکا و روسیه بر سر شمال و شرق سوریه» دلایل تقویت کمک های نظامی آمریکا به نیروهای دموکراتیک سوریه برای پیشروی در شمال و شرق سوریه را برشمرد.
در این یادداشت آمده است: آنهایی که تصور می کنند آمریکایی ها عرصه سوریه را برای روسیه و ایران رها کرده اند، توهم دارند و یک دلیل آن هم اظهارات تند روسیه درباره نقش نظامی آمریکا در شمال و شرق سوریه علیه ارتش های سوریه و روسیه است.