-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۹, چهارشنبه

نبض شاکله بازار تهران و بدنبال آن، نبض صرافی های بزرگ و معروف تهران را که بگیرید تا حدود زیادی می توانید رویدادهای قریب الوقوع را حدس بزنید. روز گذشته به یکباره دلار از 4 هزار و  20 تومن رسید به 4 هزار 50 تومان و تا غروب نیز خود را به 4 هزار و 75 تومان رساند.
قیمت صبح را گفتند مربوط به سخنان تهدید آمیز فرمانده کل سپاه علیه امریکا بوده و قیمت بعد از ظهر را گفتند بدلیل پیش بینی روزهای آینده است!
در روزهای آینده منتظر چه رویدادی باید بود؟
ظاهرا، کاخ سفید و کنگره امریکا می خواهند با یکدیگر همسو شده و تحریم ها علیه ایران را که مطابق قرارداد هسته ای "برجام" از دستور اجرا خارج شده بود احیاء کنند. اما پیش بینی های سیاسی در ایران بیش از اینهاست. گفته می شود کودتاگران مخالف برجام می خواهند این تصمیم کنگره و کاخ سفید را بهانه یورش وسیع به دولت کنند و تظاهرات ضد دولت و ضد برجام در خیابانها ترتیب بدهند و سپس مستند به همین تظاهرات خواهان برکناری روحانی و سقوط دولت او شوند.