-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۴, پنجشنبه

توافق مهم در دهلی جدید

برخی منابع مهم خبری از دهلی گزارش کرده اند که بین دکترغنی و رهبران هند درچهارچوب پیمان استراتیژیک بین دو کشور، توافق نامه مهمی در رابطه با مقابله با «تهدید های تروریستی» حاصل شده است.