-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۳۰, یکشنبه

یک نکته شایان تذکر به والی غزنی

والى غزنى از اشتراك نيروهاى ارتش پاكستان و از هلاکت پانزده تن از آنان خبر داده است. این والی نباید ساده لوحانه ذهنیت عمومی را دست کم بگیرد و به عنوان یک مقام مسئول سخن بی پایه تحویل مردم بدهد. آقای والی اگر حرف هایت دراندازه ده درصد هم واقعیت داشته باشد لطفا یک خط و کتابتی یا تصویری از هلاک شده های پاکستانی را به اشتراک بگذار. اگرعرضه چنین کاری را نداری پس این قدر افراد بیکار و مفت خور به نام سخنگوی و و سکرتر و ... را از بهر چه کاری دور خودت چیده ای؟